Uppvisning under lördagen, med de bästa i Sverige. Det har gått 50 år sedan aikido började tränas i Sverige.

Page:[1][2] [3] [4]
aikido 50 år uppvisning aikido 50 år uppvisning aikido 50 år uppvisning aikido 50 år uppvisning aikido 50 år uppvisning
aikido 50 år uppvisning aikido 50 år uppvisning aikido 50 år uppvisning aikido 50 år uppvisning aikido 50 år uppvisning
aikido 50 år uppvisning aikido 50 år uppvisning aikido 50 år uppvisning aikido 50 år uppvisning aikido 50 år uppvisning
aikido 50 år uppvisning aikido 50 år uppvisning aikido 50 år uppvisning aikido 50 år uppvisning aikido 50 år uppvisning
aikido 50 år uppvisning aikido 50 år uppvisning aikido 50 år uppvisning aikido 50 år uppvisning aikido 50 år uppvisning
aikido 50 år uppvisning aikido 50 år uppvisning aikido 50 år uppvisning aikido 50 år uppvisning aikido 50 år uppvisning
aikido 50 år uppvisning aikido 50 år uppvisning aikido 50 år uppvisning aikido 50 år uppvisning aikido 50 år uppvisning
aikido 50 år uppvisning aikido 50 år uppvisning aikido 50 år uppvisning aikido 50 år uppvisning aikido 50 år uppvisning
aikido 50 år uppvisning aikido 50 år uppvisning aikido 50 år uppvisning aikido 50 år uppvisning aikido 50 år uppvisning
aikido 50 år uppvisning aikido 50 år uppvisning aikido 50 år uppvisning aikido 50 år uppvisning aikido 50 år uppvisning
Page:[1][2] [3] [4]